15 csatornás időprogramos távirányító programozása

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DC 170
Használati útmutató DC170 típusú kézi távirányítóra
1, Működési módok kiválasztása :


Modeset gomb egymás utáni megnyomásával tudunk a 3 működési mód
közül választani.


Manual mód azaz csak kézi üzemmódban működtethetőek a redőnyök, figyelem a
beprogramozott zónák sem működnek csak direkt kiválasztás után !!!


Automatic módban lehetőségünk van a 15 csatornát külön-külön más időpontokra
programozni mind redőny felhúzás mind leeresztést nézve. Választhatunk ezen
üzemmódon belül,hogy kívánunk-e közben kézi kiegészítő felhúzást és leeresztést (mint manual módban)igénybe venni,vagy teljességgel hagyatkozunk a beállított időbeni működésre..


Random mód vagyis véletlenszerű üzemmód.A beállított időn kívül (eltolt
időperiódusban) véletlenszerűen müködteti a motorokat…(kb 15perc +,-..


AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA :


Nyomja a MODESET gombot .és állítsa a kijelzőt manual módba.
Nyomja 5 másodpercig folyamatosan a TIMESET program gombot. A kijelzőn az
óra jelző karakter(-ek) villogni kezd. Most a le –illetve fel gomb nyomásával
állíthatjuk be a megfelelő óra időt.. A perc állításhoz nyomjuk ismét a
TIMESET program gombot (röviden ) A kijelzőn a perc jelző karakter (-ek) villogni
kezd. Most a le –illetve fel gomb nyomásával állíthatjuk be a megfelelő perc időt..
Amennyiben a pontos idő beállítása óra és perc megfelelő ,úgy nyomjuk 5
másodpercig folyamatosan a TIMESET programgombot ezek mentéséhez . Amikor a karakterek villogása megszűnik a beállított idő elmentésre kerül.


ELSŐ TÁVIRÁNYÍTÓ
PROGRAMOZÁSA
Válassza ki a kívánt csatornát (pl; CH01). Hozza tanulóképes állapotba a motor
vevőmodulját (feszültség szakít visszakapcsol) a vevőmodul a tanítható
állapotot hosszú sípoló hanggal jelzi. (Csak 8 mp –ig tanítható!!!)
A sípoló hang után a következő képen járjon el : SETUP gomb nyomása 3×
egymás után. Most ha 7 válaszhangot hallott a vevő megtanítva.
Amennyiben csak 2 válasz hangot hall úgy a tanítás sikertelen,feszültség
mentesítsünk ismét! A sípoló hang után most másképpen
próbálkozzon : SETUP-SETUP- LE vagy a FEL gombok egymás utáni meg nyomása. Most ha 7 válaszhangot hallott a vevő megtanítva .


Távirányítóról –távirányítóra történő
programozás :
A tovább tanítani kívánt motor közelében kell lennünk,és a motor által már ismert
távirányítón 2× nyomjuk a tanító gombot ez távirányítónként változó :
( SETUP,vagy P2 esetleg mini távirányítónál STOP-FEL gombok
egyszerre) a tanítandó távirányítón 1× a tanító gombot mostmár az új
távirányítónk is működteti a motorunkat. Figyeljünk arra ,hogy a 3 gombnyomás
közvetlenül egymás után történjen ,1-1 mp. A motor vevőmodulja a sikeres tanítást 4 sípoló hanggal jelzi!
Az Anlux motorok vevőmoduljára ilyenmódon 20 db távirányítót tudunk
programozni..A 21. tanítandó távirányítónál az elsőnek tanított törlődik a
memóriából..!! Amennyiben a még nem tanított
távirányítót első távirányítóként programozzuk ,akkor az összes eddig
tanított távirányítót töröltük és csak az új távirányító működteti a motorunkat!


Aktuális programidők beállításai
Lehetőségünk van a 15 csatornát külön beállított időkben automatikusan
működtetni. Válasszuk ki a MODESET program gomb
nyomásával az automatic működési módot amelyet szöveg jelez az LCD
kijelzőn. Válasszuk ki a csatorna választó gombok
segítségével(< >) a megfelelő programozni kívánt redőny vevőmoduljának számát (pl CH01) 1 es csatorna. Nyomjuk folyamatosan 5 másodpercig a
TIMESET programgombot Az LCD kijelzőn most a redőny kívánt felhúzási idő villog először az óra karakterek,most a le és fel
gombok segítségével tudjuk a megfelelő órát beállítani .
Amennyiben az óra karakter beállítása megtörtént ,nyomjunk röviden TIMESET
programgombot a pontos perc karakterek beállítása érdekében. Most a perc jelző
karakterek villognak ,a le vagy a fel gombok segítségével tudunk a megfelelő perc
beállításhoz elérkezni. A felhúzási óra és perc karakterek beállítása
megtörtént ,a MODESET programgomb megnyomásával tudunk a leengedési idő
beállításhoz lépni . Most az LCD kijelzőn a leengedési idő óra
karaktere villog amelyet a le és fel gombok segítségével tudunk beállítani.
Amennyiben az óra karakter beállítása megtörtént ,nyomjunk röviden TIMESET
programgombot a pontos perc karakterek beállítása érdekében. Most a perc jelző
karakterek villognak ,a le vagy a fel gombok - segítségével tudunk a megfelelő perc beállításhoz elérkezni.
A leengedési idő beállítása megtörtént, ha a beállított időt megfelelőnek találja a
mentéshez kérem folyamatosan nyomni a TIMESET programgombot . A karakterek villogása megszűnik a beállított idők
elmentésre kerültek. 

FIGYELEM ! A vezérlő egységet nem lehet 1 órán belüli leengedésre
programozni,tehát a felhúzási és leengedési időköz minimum 1 óra.
A távirányító kiválasztott aktív csatornái azok amelyek AUTOMATIC üzemmódban
automatikusan működnek,ezen csatornák a távirányítón a CH00 csatornán működnek majd , amennyiben más csatornát jelez a
kijelzőnk akkor csak a kijelzőn látható csatorna működik…
Egyszerűsítve a CH00 csatorna az amely engedélyez minden programidőt


AKTÍV CSATORNA ELLENŐRZÉSE /
KIVÁLASZTÁSA:
Nyomjuk meg a CH>> vagy a CH<<
gombokat az ellenőrizni-illetve beállításra
szánt csatorna kiválasztásához. Pl.: CH05
(vagyis 5 ös csatorna) amennyiben a
kiválasztott csatorna száma után nem
látható a le-és fel irányokat jelző
pictogramm úgy ezen csatorna nem aktív
(inaktív) állapotban van. A csatorna
kijelzett száma után viszont ha látható a le
és fel irányokat jelző pictogramm úgy ezen
csatorna aktív és a beprogramozott időben
automatikusan működik.
A távirányítóval a beprogramozott időtől
függetlenül a kiválasztott csatornákat
közvetlen tudjuk működtetni,de a
beállított időben mindenképpen
automatikusan a megfelelő irányba indul.
Amennyiben a redőnyt közvetlen
felhúzattuk a beállított idő előtt úgy
természetesen a vezérlő nem végzi el
ismételten a felhúzási műveletet.


CSATORNA AKTÍVVÁ VAGY
INAKTÍVVÁ KAPCSOLÁSA
A P>> vagy P<< gombok nyomásával
válasszuk ki a megfelelő csatornát,pl:
CH08 (azaz8 as csatorna)
Attól függően ,hogy aktívvá (működő)
vagy inaktívvá (nem működö) akarjuk
tenni a kiválasztott csatornát, kell legyen a
csatorna jelző szám után a le-fel irányokat
mutató pictogramm .
Egyszerűbben fogalmazva látható a le és fel
irány egyszerre úgy ezen csatornánk aktív
Nem látható csatorna jelző szám után le és
fel irányokat jelző pictogramm ezen csatorna
inaktív..
Amennyiben aktívvá szeretnénk tenni a
csatornát úgy a kiválasztást követő 4
másodpercen belül nyomjunk röviden
TIMESET programgombot. Most megjelent a
le és fel irányokat jelző pictogramm már
aktív a csatornánk..
Amennyiben inaktívvá szeretnénk tenni a
csatornát úgy a kiválasztást követő 4
másodpercen belül nyomjunk röviden
TIMESET programgombot. Mostmár nem
látható a le és fel irányokat jelző pictogramm
igy már inaktív a csatornánk..
Tanács: azon helyiségek nyílászáróinak
redőnyeit illetve ezek vezérléseit érdemes
inaktív állapotba hozni melyeket ritkán
használunk pl: vendégszoba,,,…
Figyeljünk a 4 másodperces kilépő periódusra
.
A készülék CR2430 típusú elemmel
működik.
Javasoljuk,hogy mindenképpen tartós elemet
szerezzen be a készülékhez,a biztonságosabb
hosszútávú üzemelés érdekében..

Nincs ilyen termék.
Keresendő kifejezés
Keresés típusa
ÉS (mindegyik szó szerepel)
VAGY (bármely szó szerepel)
Keresés kategóriában
Összes kategória
Miben keressen
Név
Cikkszám
Rövid leírás a termékről
Termék részletes tulajdonságai
Egyéb választható tulajdonságok
Termék paraméterek
Minimális ár
Ft
Maximális ár
Ft